گیلان
۱۳۹۹۰۵۰۲۰۰۰۶۶۹_Test_PhotoN
بازگشت مجیدی به نیمکت آبی پوشان قوت گرفت

فکری در آستانه برکناری از استقلال

سرمربی تیم استقلال در آستانه برکناری از هدایت این تیم قرار گرفت.