گیلان
۳۷۳۱۹۸۷
رئیس جهاد کشاورزی گیلان:

قطعه بندی مرغ درگیلان ممنوع است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبه جدید قرارگاه ساماندهی گوشت مرغ، گفت: قطعه بندی مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع است.