گیلان
۹۷۳۷۹۴۸_۵۶۹

نخستین نشاء برنج در گیلان

حجت مزدوری شالیکار املشی نخستین نشاء برنج در گیلان را انجام داد.