گیلان
نرجس-سلیمانی-شورای-شهر-min

نرجس سلیمانی عضو شورای شهرتهران: به زاکانی رای خواهم داد/ باکم از ترکان تیر انداز نیست…

نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در خصوص انتخاب شهردار توضیحاتی ارائه کرد.