گیلان
۱۴۰۰۰۳۲۳۰۰۰۹۶۷_Test_PhotoN
دولت در تراز مردم

نیکزاد: عزم همگانی برای تشکیل یک دولت در تراز مردم و انقلاب جزم است

رئیس شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت‌الله رئیسی با اشاره به انصراف علیرضا زاکانی و سعید جلیلی به نفع آیت الله رئیسی تاکید کرد: عزم همگانی برای تشکیل یک دولت در تراز مردم و انقلاب جزم است.