گیلان
n00757091-b
از اعلام رسمی تا مبهم گویی؛

ورود این افراد به انتخابات جدی است +اسامی

چهره هایی نظیر محمود احمدی نژاد، عزت الله ضرغامی، محسن رضایی و مسعود پزشکیان هم هرچند به طور رسمی اعلام نکرده اند اما تقریبا ورودشان به انتخابات جدی است.