گیلان
۳۶۹۵۴۹۳
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

چهره ۴ شهرستان گیلان آبی شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه چهار شهرستان استان آبی شدند، گفت: تاکنون موردی از کرونای انگلیسی در استان مشاهده نشده است.