۱۱۴۳۰۵۰۷_۳۸۲

چه کسانی سود سهام عدالت ۲۰۵ هزار تومانی می‌گیرند؟

سود سهام عدالت برای برخی از افراد ۲۰۵ هزار تومان واریز می‌شود و برای مابقی افراد متفاوت است.