گیلان
۱۳۹۹۱۰۰۶۰۸۵۳۲۴۴۵۴۲۱۸۸۱۲۰۴

کتاب «گیل‌مانا؛ روایت سردار محمدعلی حق‌بین از هشت سال دفاع مقدس» رونمایی شد

کتاب «گیل‌مانا؛ روایت سردار محمد حق‌بین از هشت سال دفاع مقدس» به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر و وارد بازار نشر شد.