۱۲۰۳۲۶۵_۱۹۵

کدخدایی: شورای نگهبان طرح پرداخت یارانه کالا‌های اساسی رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان به دلیل مغایرت طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالای اساسی با اصل ۷۵ قانون اساسی، آن را رد کرده است.