۲۸۵۲۳۱۹_۳۷۲

کشف ۱۳۰۰ تن برنج احتکارشده در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۱۰۳هزار کیلوگرم گوشت، ۶۳۹ تن شکر، یک‌هزار و ۳۹۲ تن برنج و بیش از پنج‌هزار لیتر روغن خوراکی احتکارشده در جنوب تهران خبر داد.