گیلان
۵۰۳۶۳۶۱_۴۶۱

گلباران محل ترور شهیدان انصاری و نورانی

محل شهادت تنها استاندار شهید کشور شهید انصاری و معاون عمرانی اش ، شهید نورانی در خیابان لاکانی رشت با حضور استاندار گلباران شد.