گیلان
۱۴۶۳۶۹۶_۲۸۱
پس از بهبودی در تحقیقات گفت،

۲۰۰ میلیون تومان پول دادم تا شوهرم را بکشند

مرد جوان که مدیر شرکت بازرگانی بود بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. وی پس از بهبودی در تحقیقات گفت...