گیلان
۶۲۵۷۷۶۴_۵۲۹
به صدا درآمد

صدای آژیر قرمز کرونا در ۳ شهرستان گیلان

صدای آژیر قرمز کرونا ، امروز در ۳ شهرستان گیلان به صدا درآمد.