۳۲۵۷۶۰۲

۴۵ هزار نفر در برگزاری انتخابات مجلس گیلان مشارکت دارند

استاندار گیلان با اشاره به پیش بینی دو هزار و ۵۵۹ شعبه اخذ رأی حوزه شهری و روستایی در این استان، گفت: ۴۵ هزار نفر در برگزاری انتخابات مجلس گیلان مشارکت دارند.