گیلان
photo-2020-10-14-11-31-16

🌹جمعه های «شهدایی» احرار/ شهید هلهل عبدالخانی ماسال: بر خود واجب دانستم که از دین ودستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کنم

حال که کشور عزیزمان ایران اسلامی، مورد تهاجم دشمنان اسلام قرار گرفته است. بر خود دانستم که از دین ودستاوردهای انقلاب اسلامی لباس رزم به تن نموده ودرمقابل این بعثیان کوردل، از آب وخاک میهمن خود دفاع کنم.