گیلان
۷۹۱۴۴۸_۶۰۷
🌷 «یادی که دردلها هرگزنمی میرد یاد شهیدان است» 🌷

🌹جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید ابراهیم نوری، رشت : می‌دانستم که در جبهه اسلام و کفر شیرینی بخش نمی شود!

گروه ایثارو مقاومت پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل؛هرجمعه باشما با شهدائیم،/🌹جمعه های «شهدایی» احرار/ وصیت شهید ابراهیم نوری، رشت : می‌دانستم که در جبهه اسلام و کفر شیرینی بخش نمی شود!.   می‌خواهیم هر جمعه ...
۰۰_۴۶b5c5f51a955b2fafb333a1349c18f68e09d932
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های »شهدایی» احرار/وصیت شهید ابوالحسن ترنجد، لنگرود: ما به خاطر شما به جبهه رفته ایم تا به اسلام مان ضربه وارد نکنند

ما به خاطر شما به جبهه رفته ایم ما به خاطر ملّت به جبهه رفته تا به اسلام مان ضربه وارد نکنند، حجاب خواهران را از بین نبرند.
۰۰_۰febc85a02d6cdb4526d8de910b52ecdfb67a8c0
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های »شهدایی» احرار/ وصیت شهید ابراهیم امینی دافچاهی رشت: کاری کنید که خون گران بهای عزیزان(شهدا) را از بین نبرید

سخنی با برادران بسیجی، من کوچکتر از آن هستم که به شما تذکر بدهم زیرا شما از من داناتر هستید، اما ای برادر، هیچ وقت سنگرت را خالی مکن و سنگر خود را همیشه حفظ کن، کاری کن که خون گرانبهای این عزیزان را از بین نبرید زیرا در آن دنیا جواب گوی آن هستید.