گیلان
dfgyh

🌹جمعه های »شهدایی» احرار/ وصیت شهید اسماعیل باغبان شهرستان لاهیجان: ما برای اسلام میجنگیم چون اسلام دین آزادگی در این دنیا و دین جاودانگی در آخرت است

این را هم متذکر میشوم که من و دیگر برادران رزمنده برای آب و خاک نمی جنگیم چون آب روزی ما را در خود غرق خواهد کرد و خاک روزی ما را در خود خواهد گرفت ما برای اسلام میجنگیم چون اسلام دین آزادگی در این دنیا و دین جاودانگی در آخرت است