گیلان
ebrahimkhah
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های »شهدایی» احرار/ وصیت شهید شهید خیرالله ابراهیم خواه ،فومن: ای کاش من هزارها جان داشتم برای خدا و برای اسلام و قرآن فدا می کردم

ای کاش من هزارها جان داشتم برای خدا و برای اسلام و قرآن فدا می کردم تااسلام عزیزمان را از دست دشمنان نجات می دادم