گیلان
۰۰_۰۱a158b53ec5b57054ea2c50011864823799ce03
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های »شهدایی» احرار/ وصیت شهید مرادعلی خیری املش: فرزندم را در راه آرمان و عقیده‌ام راهنما باشید

فرازی چند از وصایای شهید مرادعلی خیری": فرزندم را در راه آرمان و عقیده‌ام راهنما باشید تا او هم رهرو پدرش و دیگر شهیدان گردد.