گیلان
۱۴۰۰۰۷۲۵۰۰۰۴۷۳_Test_NewPhotoFree
🌷 «یادی که دردلهاهرگزنمی میرد یادشهیدان است» 🌷

🌹جمعه های »شهدایی» احرار/ گیلان باید به داشتن«مرتضی» ببالد /قهرمان گمنام جبهه مقاومت!

گروه ایثارو مقاومت پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل؛هرجمعه باشما با شهدائیم،/🌹جمعه های »شهدایی» احرار/ گیلان باید به داشتن«مرتضی» ببالد /قهرمان گمنام جبهه مقاومت!. می‌خواهیم هر جمعه کار را با تبرک و مدد از این ...